Poem | Nishchal PS Poem | Nishchal PS

Posts Tagged: Poem

Literature
कविता- म मृत्यु हुँ …
October 22, 2016
0
,
म मृत्यु हुँ … म मृत्यु हुँ मलाई कसैले रोक्न सक्दैन म एक अकाट्य सत्य, र अदृश्य भय हुँ – कसैले देख्न सक्दैन म मृत्यु , एक अकाट्य सत्य हुँ मलाई न त उमेरले रोक्न सक्छ, न त सीमानाका जंगे पिलरहरुले नै छेक्न सक्छ मलाई न त पिंजडामा बन्द गर्न सकिन्छ, न त मलाई “करान्दरु [...]

© 2005-2019 pslimboo.com.np | All Rights Reserved